Produkte

Yanmar Radlader

 Yanmar Radlader V80

  • Betriebsgewicht 4900 kg

Yanmar Radlader V100

  • Betriebsgewicht 5800 kg

 Yanmar Radlader V120

  • Betriebsgewicht 7000 kg
  • Motorleistung  74,4 KW

 Yanmar Schwenklader V70S

  • Betriebsgewicht 5400 kg
  • Motorleistung 46 KW
Zurück